BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE UŚCISKIEM DŁONI

Ubezpieczenie OCP zakres


  1. Oferowana za naszym pośrednictwem polisa OCP obejmuje przewozy krajowe, międzynarodowe i kabotażowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Gospodarczej.
  2. maksymalna suma ubezpieczenia na każdą szkodę wynosi 1.000.000 EUR, w zależności od obowiązującego prawa (CMR, Polskie Prawo Przewozowe lub inne)
  3. zakres terytorialny obejmuje standardowo całą Europę, kraje nadbrzeża Morza Śródziemnego Afryki, kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji do linii wschodniego południka 95°
  4. przewozy towarów podlegających przepisom ADR, towary chłodnicze, AGD, elektronika, a także towary podlegające akcyzie są ubezpieczone standardowo
  5. ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia.
  6. ubezpieczony jest również art. 29 CMR lub art. 86 Polskiego Prawa Przewozowego tzw. wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy chroniąc firmę przewozową (pracodawcę) przed licznymi skutkami niedbalstwa a także winy umyślnej kierowcy w trakcie wykonywania zlecenia transportowego.
  7. Kabotaż w Niemczech zgodnie z §7a niemieckiej Ustawy o transporcie towarowym (niem. skrót GüKG).
  8. na terenie RFN, inne szkody finansowe takie, jak wynikające z art. 433 Kodeksu Handlowego RFN (HGB) w ramach i w wysokości określonych w tym art. HGB, ponadto ubezpieczone są roszczenia wynikające z umownych ustaleń w myśl art. 449 Kodeksu Handlowego RFN, zmieniające standardowe granice odpowiedzialności do wysokości 40.- SDR za kg uszkodzonego lub zagubionego towaru.

 

Informator OCP

FAQ

Kontakt

Formularze