BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE UŚCISKIEM DŁONI

W przypadku szkody


W razie szkody:

 

  • zawiadomić właściciela towaru, zleceniodawcę lub dyspozytora
  • stosować się do otrzymanych instrukcji potwierdzonej pisemnie
  • podjąć kroki minimalizujące rozmiar szkody
  • powiadomić ubezpieczyciela zgłaszając szkodę na piśmie
  • przy większej ilości szkód nadać własny numer szkody (dot. dużych firm transportowo-spedycyjnych)
  • dosłać niezbędne dokumenty wyszczególnione na formularzu zgłoszenia szkody
  • dosłać dokumenty uzupełniające o które poprosi ubezpieczyciel z podaniem nr polisy i szkody

 

ZGLOSZENIE SZKODY OCP

Dokumenty standardowe do sprawnej likwidacji szkody